Eden Matrimoney

(+91) 7299963611

Account Name
:
Eden Matrimony
Account No
:
1663115000003980
Branch Name
:
Sithalapakkam, Chennai 600126.
IFSC Code
:
KVBL0001663
Bank Name
:
Karur Vysya Bank.
Account Name
:
S. Deva Praveen
Account No
:
32616683593
Branch Name
:
ICF, Chennai 600049.
IFSC Code
:
SBIN0013065
Bank Name
:
State Bank of India.
Account Name
:
S. Deva Praveen
Account No
:
2773101003438
Branch Name
:
Santhome, Chennai 600004.
IFSC Code
:
CNRB0002773
Bank Name
:
Canara Bank.
Account Name
:
S. Deva Praveen
Account No
:
05290100016868
Branch Name
:
Sithalapakkam, Chennai 600126.
IFSC Code
:
BARB0SITHAL
Bank Name
:
Bank Of Baroda.
Medavakkam:
11/242A, Ranganathan Complex,
Perumbakkam Main Road,
Medavakkam,
Chennai - 100.
Ph: +91 7299963611
T.Nagar:
No: 76,Panchavarnam Mansion,
Rameswaram Road,
T. Nagar.
Chennai - 017.
Ph: +91 7299963624
Purasavakkam:
No.59, Eswari Complex,
Tana Street, Opp(Vasanthabhavan Hotel),
Purasavakkam
Chennai - 007.
Ph: +91 7299963625
Pammal:
No.105, Nala Thambi Road,
Anna Nagar,
Pammal,
Chennai - 075
Ph: +91 7299963612.